Zapraszam na bezpłatną konsultację telefoniczną lub on-line trwającą do 30 min.

Koszty mediacji umownych w porównaniu z kosztami sądowymi stanowią dużą oszczędność.

Koszty mediacji umownych oferowanych przeze mnie:

1) Sprawy majątkowe:

Mediacja na terenie Warszawy lub on-line - netto 2% wartości przedmiotu sporu, nie mniej, niż netto 800 zł - jeśli jest tylko ze mną i nie mniej, niż netto 1200 zł – jeśli jest prowadzona przeze mnie i drugiego mediatora, w tę cenę wliczony jest koszt:

 • sporządzenia umowy o mediację,
 • 2 spotkań indywidualnych (z każdą Stroną jedno spotkanie do 1 godz.),
 • 2 spotkań wspólnych (każde do 2 godz.),
 • rozmów telefonicznych,
 • czynności administracyjnych,
 • spisania ugody,
 • sporządzenia protokołu mediacji,
 • przekazania wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd (co da jej moc wyroku: w sprawach majątkowych takiej ugodzie sąd nadaje klauzulę wykonalności, z którą można rozpocząć egzekucję komorniczą).

Każde kolejne spotkanie do 2 godz. – 300 zł netto - jeśli jest prowadzone tylko przeze mnie oraz – 400 zł netto - jeśli jest prowadzona przeze mnie i drugiego mediatora.

W przypadku mediacji stacjonarnej (którą rekomenduję Klientom z Warszawy i okolic) należy doliczyć koszty najmu sali na spotkania - od 50 zł do 150 zł za jedno spotkanie. Dbając o cenny czas moich Klientów – organizuję spotkania w miejscu, gdzie są wolne sale w najbliższym możliwym terminie.

Powyższe koszty to łączne koszty dla obu Stron mediacji, zazwyczaj Strony ponoszą te koszty po połowie.

2) Sprawy niemajątkowe:

Mediacja na terenie Warszawy lub on-line - netto 800 zł - jeśli jest tylko ze mną, a netto 1200 zł – jeśli jest prowadzona przeze mnie i drugiego mediatora, w tę cenę wliczony jest koszt:

 • sporządzenia umowy o mediację,
 • 2 spotkań indywidualnych (z każdą Stroną jedno spotkanie do 1 godz.),
 • 2 spotkań wspólnych (każde do 2 godz.),
 • rozmów telefonicznych,
 • czynności administracyjnych,
 • spisania ugody,
 • sporządzenia protokołu mediacji,
 • przekazania wniosku o zatwierdzenie ugody przez sąd (co da jej moc wyroku: sprawach niemajątkowych sąd zatwierdzi ugodę postanowieniem na posiedzeniu niejawnym i doręczy Stronom odpis tego postanowienia).

Każde kolejne spotkanie do 2 godz. – 300 zł netto - jeśli jest prowadzone tylko przeze mnie oraz – 400 zł netto - jeśli jest prowadzona przeze mnie i drugiego mediatora.

W przypadku mediacji stacjonarnej (którą rekomenduję Klientom z Warszawy i okolic) należy doliczyć koszty najmu sali na spotkania - od 50 zł do 150 zł za jedno spotkanie. Dbając o cenny czas moich Klientów – organizuję spotkania w miejscu, gdzie są wolne sale w najbliższym możliwym terminie.

Są to łączne koszty dla obu Stron mediacji, zazwyczaj Strony ponoszą te koszty po połowie.

W przypadku braku porozumienia w kwestii zapłaty za mediację, wynagrodzenie pokrywa Strona wnioskująca o mediację.

Dla porównania przedstawiam przykładowe koszty w postępowaniu sądowym:

Koszty te zależą od wartości przedmiotu sporu np. jeśli jest to kwota 60 000 zł to minimalne koszty sądowe tylko jednej Strony wyniosą ok. 11 000 zł (opłata od pozwu 3 000 zł, wynagrodzenie pełnomocnika 7 200 zł, wynagrodzenia biegłego sądowego ok. 1 000 zł), zwrot tych kosztów od Strony przeciwnej zależy od tego w jakim procencie sąd przyzna nam rację, a jeśli przegramy sprawę w 100% to będziemy musieli ponieść zarówno swoje koszty, jak i zwrócić ok. 11 000 zł Stronie przeciwnej (stan prawny na dzień 30 czerwca 2022 r.).

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.