Jeśli jesteś zwolennikiem polubownego rozwiązywania sporów to możesz w zawieranych przez Ciebie umowach zamieścić na przykład taką klauzulę:

„W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami sporu wynikającego z niniejszej umowy lub pozostającego w związku z niniejszą umową, Strony w pierwszej kolejności podejmą próbę jego polubownego rozwiązania w drodze mediacji. Mediacja przeprowadzona zostanie przez mediatora ………………… (np. Marzenę Woźniak prowadzącą działalność gospodarczą przy ul. Bekasów 114 w Warszawie”)

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.