1. 1. Gdy zgłosisz się do mnie - w pierwszej kolejności wstępnie ustalę Twoje potrzeby i oczekiwania co do mediacji oraz wyjaśnię na czym ona polega, jeśli będziesz takiej informacji potrzebował.
 2. 2. W drugim kroku skontaktuję się z osobą, z którą chciałbyś podjąć mediację, przekażę jej informacje na czym mediacja polega, jakie są jej korzyści oraz ustalę czy wyraża zgodę na wzięcie w niej udziału.
 3. 3. Jeśli osoba, z którą chciałbyś podjąć mediacje wyrazi na nią zgodę, to spotkam się indywidualnie (bez udziału drugiej Strony) zarówno z Tobą jak i z tą osobą. Jest to bardzo ważny etap mediacji i pominięcie go, zmniejsza - w mojej ocenie - szanse na porozumienie Stron. Podczas tych spotkań dokładniej wyjaśnię zasady i przebieg mediacji, a następnie spytam o okoliczności sprawy, dzięki czemu mam szansę ustalić prawdziwe źródło sporu oraz głębiej poznać potrzeby i oczekiwania Stron.
 4. 4. Następnie ustalę pasujący Stronom termin spotkania wspólnego.
 5. 5. Na spotkaniu wspólnym będę prowadzić Waszą rozmowę w taki sposób, aby pomóc Wam w wypracowaniu rozwiązania akceptowanego przez obie Strony. Nie będę nikogo oceniać ani nakłaniać do porozumienia, a tylko dbać o konstruktywną, spokojną rozmowę mającą na celu ustalenie Waszych potrzeb i poszukanie rozwiązań uwzględniających te potrzeby.
 6. W każdej chwili każdy może poprosić o przerwę np. na skonsultowanie z prawnikiem zaproponowanego pomysłu lub na spokojne zastanowienie się. Możliwe jest zakończenie spotkania przed planowaną godziną i umówienie się w innym terminie, po uzyskaniu dodatkowych informacji. W każdej chwili każda ze Stron może zrezygnować z dalszego udziału w mediacji.
 7. 6. Mediacja może zakończyć się:
  1. 1) ustnym ustaleniem warunków porozumienia
  2. 2) spisaniem tych warunków w formie ugody i zatwierdzeniem jej przez sąd lub
  3. 3) brakiem porozumienia.

Jeśli Strony zawrą ugodę w formie pisemnej - mogę ja przedstawić do zatwierdzenia sądowi i wówczas ugoda będzie miała moc wyroku – w przypadku ustaleń finansowych – możliwe będzie nadanie jej klauzuli wykonalności i skierowanie jej do egzekucji komorniczej.

Bez względu na wynik mediacji wszystko, co zostało przekazane podczas mediacji jest poufne i nie może być ujawnione, nawet przed sądem, a ja nie mogę być przesłuchiwana przez sąd w zakresie informacji jakie pozyskałam podczas prowadzonej mediacji. Nawet jeśli nie uda się Wam wypracować rozwiązania odpowiadającego potrzebom obu Stron, to jest duża szansa, że mediacja da Wam szersze spojrzenie na sytuację, może uświadomić Wam to, co jest w tej sytuacji dla Was najważniejsze, może być „ziarnem” z którego wykiełkuje porozumienie w przyszłości, już poza mediacją, może też rozwinąć Wasze kompetencje rozwiązywania sporów i w przyszłości przyczynić się do poprawy relacji rodzinnych, biznesowych, pracowniczych czy przyjacielskich.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.