1. 1. Dobrowolność:
  1. - Strony decydują się na mediację dobrowolnie i w każdej chwili, na każdym jej etapie mogą z niej zrezygnować,
  2. - mogą zawrzeć porozumienie lub go nie zawierać, a mediator nie nakłania ich do tego.
 2. 2. Poufność:
  1. - wszystkie informacje przekazane podczas mediacji są objęte tajemnicą i nie mogą być ujawniane ani podnoszone w sądzie,
  2. - mediator nie może przekazać tych informacji nikomu.
 3. 3. Akceptowalność:
  1. - Strony akceptują zasady mediacji oraz osobę mediatora,
  2. - na każdym etapie mediacji Strona może wnosić o zmianę mediatora.
 4. 4. Bezstronność:
  1. - mediator nie reprezentuje żadnej ze Stron i ma obowiązek być obiektywny,
  2. - Strony mediacji mają równe prawa i są jednakowo traktowane.
 5. 5. Neutralność:
  1. - mediator pomaga Stronom w porozumieniu, ale nie narzuca konkretnego rozwiązania,
  2. - projektowane przez Strony porozumienie mediator stara się urealnić i ukonkretnić.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdej chwili w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na temat cookies.